Katedra
Budownictwa
I Materiałów Budowlanych

Wydział INŻYNIERII LĄDOWEJ, 

ŚRODOWISKA I GEODEZJI

Home
O Nas
Badania
Dydaktyka
Publikacje
Ogłoszenia
Pracownicy
Prace dyplomowe
Godziny konsultaCji
   Wykaz prac dyplomowych realizowanych w Katedrze

 
Tematy prac
prof. PK, dr hab. inż. Jacek Domski
1. Badanie betonu zbrojonego niekonwencjonalnie.
2. Wstępna ocena nośności na skręcanie elementów żelbetowych.
3. Analiza numeryczna odkształceń belek żelbetowych.

dr inż. Janusz Kobaka
1. Nowoczesne rozwiązania stosowane w domach energooszczędnych i pasywnych.
2. Odporność ogniowa betonu lekkiego zbrojonego włóknami rozproszonymi.

dr inż. Maciej Król

1. Projekt rozbudowy wraz z przebudową wybranego budynku użyteczności publicznej. (studia stacjonarne - II st. Mgr)
2. Projekt rozbudowy wraz z przebudową wybranego budynku użyteczności publicznej. (studia niestacjonarne - II st. Mgr)
Uwaga ! Tematy prac dyplomowych i inżynierskich uzgadniane są indywidualnie z osobami prowadzącymi.