Katedra
Budownictwa
I Materiałów Budowlanych

Wydział INŻYNIERII LĄDOWEJ, 

ŚRODOWISKA I GEODEZJI

Home
O Nas
Badania
Dydaktyka
Publikacje
Ogłoszenia
Pracownicy
Prace dyplomowe
Godziny konsultaCji
   HISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY

GŁÓWNE KIERUNKI PRAC BADAWCZYCH


        Duże zróżnicowanie przedmiotów w akładzie rzutuje na rozległą tematykę zainteresowań pracowników oraz prowadzonych prac badawczych. Do ważniejszych tematów badań realizowanych w Katedrze należą:

trwałość budowli i systemy zabezpieczeń przeciwwilgociowych,

budownictwo energooszczędne, dachy zielone,

badania materiałów budowlanych (betony modyfikowane włóknami, betony     drobnokruszywowe, korozyjność stali w betonie),

drewniane belki zginane złożone z drewna i materiałów drewnopochodnych     o przekroju dwuteowym - optymalizacja,

konstrukcje wsporcze pod maszyny: teoria i badania doświadczalne,

kominy przemysłowe: konstrukcja i technologia,

technologia i organizacja robót budowlanych,

ekonomika budownictwa.

W dorobku Katedry jest jedna rozprawa habilitacyjna i dziewięć prac doktorskich.

Pracownicy Zakładu wydali 30 publikacji książkowych (monografie, podręczniki, skrypty)
i opublikowali około 250 artykułów w czasopismach polskich i wydawnictwach zagranicznych.

Doświadczenia naukowe są łączone z praktyką, dlatego pracownicy Zakładu są autorami projektów, ekspertyz i orzeczeń z zakresu uprawianych specjalizacji.