Katedra
Budownictwa
I Materiałów Budowlanych

Wydział INŻYNIERII LĄDOWEJ, 

ŚRODOWISKA I GEODEZJI

Home
O Nas
Badania
Dydaktyka
Publikacje
Ogłoszenia
Pracownicy
Prace dyplomowe
Godziny konsultaCji
   
SKŁAD OSOBOWY

prof. PK, dr hab. inż.
Jacek Domski
Kierownik Katedry

pok. 201C / 113-4F
(0-94) 34 78 521
(0-94) 34 86 730
domski@wilsig.tu.koszalin.pl

dr inż.
Janusz Kobaka
adiunkt

pok. 203C
(0-94) 34 78 517
janusz.kobaka@tu.koszalin.pl

dr inż.
Maciej Król
starszy wykładowca

pok. 211C
(0-94) 34 78 536
krol@wilsig.tu.koszalin.pl
strona domowa

dr inż.
Piotr Śmiałek
starszy wykładowca

pok. 211C
(0-94) 34 78 537
smialek@wilsig.tu.koszalin.pl

mgr inż.
Dorota Kowalczuk
starszy wykładowca

pok. 212C
(0-94) 34 78 519
kowalczuk@wilsig.tu.koszalin.pl

mgr inż.
Władysław Łapiczak
starszy wykładowca

pok. 012-2C
(0-94) 34 78 593
wladyslaw.lapiczak@tu.koszalin.pl

mgr inż. arch.
Maciej Siekierski
starszy wykładowca

pok. 012-2C
(0-94) 34 78 593
architekt@wilsig.tu.koszalin.pl

mgr inż.
Elżbieta Kuźmińska
asystent

pok. 202C
(0-94) 34 78 516
elzbieta.kuzminska@tu.koszalin.pl