Katedra
Budownictwa
I Materiałów Budowlanych

Wydział INŻYNIERII LĄDOWEJ, 

ŚRODOWISKA I GEODEZJI

Home
O Nas
Badania
Dydaktyka
Publikacje
Ogłoszenia
Pracownicy
Prace dyplomowe
Godziny konsultaCji
   
    PODPISYWANIE KART OBIEGOWYCH

  Po wpis do kart obiegowych można się zgłaszać do pokoju 8C


ZAGADNIENIA NA EGZAMINY DYPLOMOWE

prof. PK, dr hab. inż. J. Domski - Kierownik Katedry

1. Metody projektowania mieszanek betonowych i fibrobetonowych.
2. Domieszki i dodatki do betonu.
3. Cechy fizyczne i mechaniczne betonu i stali zbrojeniowej. Współpraca betonu i stali.
4. Projektowanie elementów żelbetowych z uwagi na zginanie.
5. Zasady obliczania żelbetowych elementów ścinanych.
6. Sprawdzanie w elementach żelbetowych stanów granicznych zarysowania i ugięcia.
7. Projektowanie ściskanych elementów betonowych i żelbetowych.
8. Projektowanie rozciąganych elementów żelbetowych.
9. Zasady obliczania i konstruowanie zbrojenia w żelbetowych elementach skręcanych.
10. Obliczanie elementów zbrojonych na przebicie.
11. Projektowanie elementów zbrojonych na docisk.
12. Wymiarowanie i konstruowanie zbrojenia wsporników krótkich

dr inż. M. Król, adiunkt

1. Źródła prawa. Droga ustawodawcza.
2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. Prawa i obowi±zki.
3. Proces inwestycyjny na osi czasu.
4. Rodzaje kosztorysów szczegółowych.
5. Cena jednostkowa robót.
6. Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.
7. Kalkulacja wartości kosztorysowej materiałów.
8. Sposób wyznaczania wytrzymałości konstrukcji murowej.
9. Wysokość efektywna konstrukcji ściany, wpływ na noścność konstrukcji.
10. Rodzaje stropów stosowanych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym.
11. Charakterystyka wybranego stropu gęstożebrowego.
12. Stropy ceglane, ogólna charakterystyka, wady i zalety.
14. Pojęcie mostka termicznego, miejsca najczęstrzego występowania, sposoby ich niwelacji.
15. Budownictwo pasywne, założenia ogólne, wymagania.
16. Rodzaje wentylacji stosowane w budynkach.

dr inż. J. Kobaka, adiunkt

1. Wymienić obciążenia działające na komin przemysłowy. Czym różni się stadium realizacji od stadium eksploatacji?
2. Narysować przekrój przez wspornik podwykładzinowy w kominie przemysłowym.
3. Narysować wykres spadku temperatury w ścianie komina przemysłowego. Omówić warunki umożliwiające pominięcie w obliczeniach komina wpływ temperatury.
4. Omówić ochronę termiczną i antykorozyjną kominów stalowych.
5. Jak zapobiega się drganiom kominów stalowych powodowanych odrywaniem się wirów Benarda-Karmana?
6. Podać charakterystykę podstawowych układów konstrukcyjnych fundamentów pod maszyny.
7. Narysować wykres współczynnika dynamicznego z uwzględnieniem tłumienia i bez tłumienia.
8. Przedstawić schematy obliczeniowe fundamentów pod młoty.
9. Jak wyznaczyć sztywność i tłumienie wibroizolacji złożonej z elementów o różnych właściwościach?
10. Narysować ławę fundamentową betonową i żelbetową (pod dom jednorodzinny). Podać wymiary i średnice prętów zbrojeniowych.
11. Podać zalety i wady ścian wykonanych z ceramiki czerwonej, gazobetonu i silikatów.
12. Przedstawić charakterystykę stropów gęstożebrowych i narysować przykłady.
13. Przedstawić drewniane wiązary dachowe: jętkowy i płatwiowo-kleszczowy.
14. Narysować ogólny schemat podłogi z podziałem na warstwy.
15. Czym charakteryzują się budynki pasywne?

dr inż. P. Śmiałek, st. wykładowca

1.Graficzne metody planowania robót.
2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego: prawa i obowiązki jednego z nich.
3.Zagospodarowanie placu budowy.
4.Roboty ziemne wykonywane koparkami jednonaczyniowymi.
5.Roboty ziemne wykonywane koparkam wielonaczyniowymi.
6.Sposoby obniżania poziomu wód gruntowych.
7.Specyfika procesu procesu inwestycyjnego na etapie wykonawstwa.