Katedra
Budownictwa
I Materiałów Budowlanych

Wydział INŻYNIERII LĄDOWEJ, 

ŚRODOWISKA I GEODEZJI

Home
O Nas
Badania
Dydaktyka
Publikacje
Ogłoszenia
Pracownicy
Prace dyplomowe
Godziny konsultaCji
   HISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY        Początki Zakładu Budownictwa i Materiałów Budowlanych sięgają momentu powstania Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Uczelnię założono w 1968r., powołując jednocześnie Zespół Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego. Wraz z rozszerzeniem profilu naukowo-dydaktycznego kilkukrotnie była zmieniona nazwa Zespołu, początkowo na Zakład Budownictwa Ogólnego, Rolniczego i Przemysłowego, następnie na Zakład Budownictwa Przemysłowego i Specjalnego. W 1982r., w wyniku połączenia Zakładu Budownictwa Przemysłowego i Specjalnego z Zakładem Technologii Materiałów Budowlanych, powstał Zakład Budownictwa i Materiałów Budowlanych. Kolejną datą był rok 1994, w którym przekształcono Zakład w Katedrę. Jesienią 2006 roku, w wyniku reorganizacji, do Katedry Budownictwa i Materiałów Budowlanych przyłączono Zakład Ekonomiki i Organizacji Budownictwa oraz Zakład Podstaw Urbanistyki i Architektury. Od 2008 r. zespół funkcjonuje pod nazwą Zakład Budownictwa i Materiałów Budowlanych.
W poszczególnych okresach istnienia wyżej wymienionych zespołów, funkcję kierownika pełnili: doc. dr inż. Henryk Wierowski (1968-1970), mgr inż. Józef Borowik (1970-1971), mgr inż. Zbigniew Perzyński (1971-1976), doc. dr inż. Henryk Wierowski (1976-1990), doc. dr inż. Jerzy Wachowiak (1990-2002), dr inż. Jacek Katzer (2002-2005), dr inż. Barbara Sokołowska (2005-2011), dr inż. Mariusz Januszweski (2011-2014), dr hab. inż. Jacek Katzer (2014-2016), dr hab. EUR inż. Tomasz Z. Błaszczyński (2016-2017), dr hab. inż. Jacek Katzer (2017-2019), dr hab. inż. Jacek Domski (2019-)
                W październiku 2019 r. powrócono do nazwy Katedra Budownictwa i Materiałów Budowlanych, a kierownikiem Katedry Budownictwa i Materiałów Budowlanych jest dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK. W ciągu kilkudziesięcioletniej historii istnienia Zakładu i Katedry pracowało tutaj wielu cenionych nauczycieli akademickich, spośród których wyjątkowe miejsce zajmuje prof. dr inż. arch. Andrzej Rzymkowski - pierwszy profesor zwyczajny w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej. Obecnie (listopad 2019 r.) w Zakładzie jest zatrudnionych 8 pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych, w tym doktor habilitowany i 3 doktorów (na etatach adiunktów i starszych wykładowców).