Katedra
Budownictwa
I Materiałów Budowlanych

Wydział INŻYNIERII LĄDOWEJ, 

ŚRODOWISKA I GEODEZJI

Home
O Nas
Badania
Dydaktyka
Publikacje
Ogłoszenia
Pracownicy
Prace dyplomowe
Godziny konsultaCji
   Zapraszamy do współpracy w zakresie badań i/lub innych prac zleconych, będących w zakresie działalnolności Katedry (lub jej potencjału). Wszelkie propozycje współpracy należy kierować bezpośrednio do pracowników Katedry lub na adres:

Katedra Budownictwa i Materiałów Budowlanych
Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2,75-453 Koszalin
e-mail: kbimb@wilsig.tu.koszalin.pl