KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
Katedra Technologii Środowiskowych i Bioanalityki
Medal Politechniki
Logo WILSiG

Działalność i główne cele naukowe:

Koło "Bioanalityka" skupia studentów oraz doktorantów interesujących się wszystkimi aspektami chemii analitycznej oraz bioanalityki, ze szczególnym uwzględnieniem technik rozdzielania wykorzystujących cieczową chromatografię kolumnową oraz planarną. Najnowszy projekt naukowy jest realizowany pod kierunkiem pracowników Katedry Technologii Środowiskowych i Bioanalityki i dotyczy poznawania właściwości chromatograficznych substancji barwnych. Stosując termostatowaną mikrochromatografię cienkowarstwową badamy profile retencji szeregu barwników spożywczych oraz wskaźników pH, w układach faz normalnych (NP) oraz odwróconych (RP). Zebrana baza danych retencyjnych ma w przyszłości umożliwić szybki dobór substancji odgrywających rolę analitycznych wzorców wewnętrznych do badań ilościowych próbek środowiskowych, z użyciem prostych systemów mikroanalitycznych działających w oparciu o tzw. "microfluidic paper based devices". Doktoranci prowadzą bardziej zaawansowane badania nad analityką fulerenów w próbkach środowiskowych oraz z wykorzystaniem oddziaływań supramolekularnych typu "gość-gospodarz" pomiędzy cząsteczkami barwników a związkami makrocyklicznymi, takimi jak naturalne cyklodekstryny i ich pochodne. W chwili obecnej uzyskaliśmy grant na badania naukowe p.t. "Zastosowanie chemii supramolekularnej i nanotechnologii dla celów bioanalityki", który jest   finansowany ze środków naszej uczelni.