Strona Główna

„Nikt prawie nie wie, dokąd go zaprowadzi droga, póki nie stanie u celu.”(z książki „Dwie Wieże”)
John Ronald Reuel Tolkien

 

Co zyskujesz studiując Budownictwo Drogowe

W ramach specjalności „Budownictwo Drogowe” studenci zdobywają wiedzę niezbędną do projektowania, z zakresu inżynierii ruchu, kierowania budową oraz utrzymaniem dróg samochodowych, ulic miejskich, skrzyżowań i węzłów drogowych oraz innych elementów infrastruktury drogowej. Ponadto w trakcie studiów poznajemy nowoczesne technologie budowy nawierzchni drogowych oraz zapoznajemy się z zasadami inżynierii ruchu. Kończąc studia są  przygotowani do samodzielnego kierowania budową lub projektowania sieci drogowej oraz konstrukcji nawierzchni.

 

Możliwość rozwoju

Od wejścia w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie warunkiem wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie są:

Izby Inżynierów Budownictwa są samorządem zawodowym podobnym do tych, które zrzeszają lekarzy, prawników i architektów. Izba dba o wysokie kwalifikacje członków oraz przeprowadza egzaminy na uprawnienia budowlane.

 

Dwie „drogi” w budownictwie

1. W celu otrzymania uprawnień budowlanych w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń należy:

2. Aby otrzymać uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń do projektowania należy:

Do egzaminu można przystąpić po przedstawieniu dziennika praktyk z udokumentowanymi praktykami poświadczonymi przez uprawnioną osobę.

Dziennik praktyk jest wydawany w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa nieodpłatnie każdemu inżynierowi, technikowi lub studentowi budownictwa po ukończeniu trzeciego roku studiów. Wszelkie szczegółowe wskazówki i wymagania dotyczące odbywania praktyki zawodowej zawarte są we wstępie do tego dziennika.

Na egzaminie należy wykazać się wiedzą teoretyczną i praktyczną (choć przy uprawnieniach do kierowania robotami budowlanymi większy nacisk jest kładziony na część praktyczną), z dziedziny konstrukcji budowlanych podstaw wykonawstwa, prawa budowlanego i ustaw oraz rozporządzeń związanych z budownictwem, przepisów BHP itp.

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
1) droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
2) droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.

„Jest tylko jedna droga, która wiedzie człowieka do prawdziwej doskonałości: twarda szkoła życia.”
Albert Einstein