Studia Podyplomowe Technologia Wody, ¦cieków i Odpadów
Katedra Technologii ¦rodowiskowych i Bioanalityki
Logo WILSiG
Stronę odwiedzono

razy

 

 


TECHNOLOGIA WODY, SCIEKÓW I  ODPADÓW


 

ZAPRASZAMY DO PODJECIA STUDIOW W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

Sa to dwusemestralne studia, przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych (preferowane Uczelnie Techniczne lub Uniwersytety o kierunku nauk przyrodniczych, biologicznych, chemicznych lub matematyczno-fizycznych).

Uczestnicy studiów podyplomowych nabywaja wiedzę i umiejętnosci z zakresu współczesnych technologii i systemów, służacych do uzdatniania wody i oczyszczania scieków oraz unieszkodliwiania odpadów, pomocne w rozwiazywaniu wybranych problemów gospodarki wodnej, sciekowej i odpadowej.

Program 6 edycji studiów obejmuje zagadnienia z zakresu współczesnych technologii i urzadzeń w uzdatnianiu wody, oczyszczaniu scieków komunalnych i przemysłowych oraz w gospodarce odpadami. Ponadto program obejmuje zagadnienia unieszkodliwiania osadów sciekowych, gospodarki sciekowej na terenach nieskanalizowanych oraz energetycznych aspektów utylizacji odpadów i spalania biomasy. Ujmuje także podstawy chemii i toksykologii srodowiska oraz zagadnienia hydrologii, hydrauliki i gospodarki wodnej, a także szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego. Uwzględnia wybrane aspekty budowy i eksploatacji sieci wodociagowych i kanalizacyjnych. Zostana również przedstawione aplikacje komputerowe, wspomagajace projektowanie oraz eksploatację obiektów i urzadzeń technologicznych. Ponadto omówione zostana aspekty formalno-prawne gospodarki wodno-sciekowej i odpadowej.

Zajęcia dydaktyczne w łacznej liczbie 240 godzin odbywać się będa w soboty i niedziele przez 2 semestry: zimowy i letni roku ak. 2019/2020 (w układzie 6 zjazdów 2-dniowych w każdym semestrze).
Zajęcia realizowane będa w formie wykładów akademickich, ćwiczeń audytoryjnych i zajęć laboratoryjnych. Dodatkowo przewidziano wyjazdy techniczne do obiektów, zajmujacych się uzdatnianiem i dystrybucja wody oraz oczyszczaniem scieków.

Słuchacze, którzy z pozytywnymi wynikami ukończa studia, otrzymaja swiadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Nabór na studia podyplomowe prowadzony jest raz w roku (wrzesień ÷ październik 2019 r.).

Koszt studiów - 1950 PLN/semestr

Kierownik studiów podyplomowych: dr inż. Robert Nowak

Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem w Koszalinie (094) 34 78 540 badz droga elektroniczna - e-mail: robert.nowak@tu.koszalin.pl (w temacie wiadomosci proszę wpisać "Studia podyplomowe").
Strona internetowa studiów podyplomowych: http://wilsig.tu.koszalin.pl/twsio/

Adres: Studia podyplomowe "Technologia wody, scieków i odpadów"
Katedra Technologii Srodowiskowych i Bioanalityki
Politechnika Koszalińska, ul. Sniadeckich 2, 75-453 Koszalin