menu Strona główna
menu Historia
menu Działalność dydaktyczna
menu Działalność naukowo-badawcza
menu Działalność usługowa
menu Aparatura i urządzenia badawcze
menu Pracownicy Laboratorium
menu Zasady funkcjonowania LWMiKB
menu Regulamin Laboratorium
menu Kontakt
menu Galeria

WITAMY NA STRONIE LABORATORIUM
WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych jest samodzielną jednostką Wydziału Budownictwa Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej. Budynek Laboratorium
Jego funkcjonowanie (z chwilą powstania Uczelni) opiera się na działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i usługowej (dla osób prywatnych i podmiotów gospodarczych). Wykwalifikowana kadra i stosowne wyposażenie Laboratorium sprawiają, że prowadzone zajęcia, badania czy inne prace zlecone, realizowane są zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami związanymi.

Propozycje współpracy w zakresie badań i/lub innych prac zleconych, będących w zakresie działalności jednostki (lub jej potencjału), należy kierować bezpośrednio do siedziby Laboratorium znajdującej się w Koszalinie przy ulicy Śniadeckich 2, blok F (pom. 113).