Laboratorium Techniki Budowlanej - Politechnika Koszalińska

Informacje ogólne

Laboratorium Techniki Budowlanej (LTB) jest samodzielną międzykatedralną jednostką organizacyjną na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji. W jego skład wchodzi kilka pracowni: Pracownia Badań Materiałów Budowlanych, Pracownia Badań Betonów, Pracownia Badań Fizyko-Chemicznych, Pracownia Badań Fizycznych, Pracownia Badań Materiałów Drogowych. LTB mieści się w budynku E przy ulicy Śniadeckich 2 w Koszalinie. Podstawowe profile działalności laboratorium obejmują: działalność dydaktyczną, działalność naukowo-badawczą oraz usługi badawcze dla firm. Kierownikiem laboratorium jest dr inż. Janusz Kobaka.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia w laboratorium prowadzone są dla studentów studiów magisterskich i inżynierskich na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji. Podstawową formę zajęć stanowią ćwiczenia praktyczne z zakresu metodyki badań oraz oceny materiałów budowlanych w tym drogowych a także projektowania, technologii wykonania betonu oraz jego badania i oceny. Oprócz zajęć w ramach działalności dydaktycznej realizowane są prace dyplomowe o tematyce badawczej, związanej z profilem działalności laboratorium.

Działalność naukowo-badawcza

W LTB realizowane są również prace doktorskie oraz inne prace badawcze pracowników naukowych Wydziału.Laboratorium specjalizuje się w badaniach betonów drobnokruszywowych i fibrobetonów wykonanych na bazie surowców regionalnych (piasków naturalnych oraz piasków odpadowych, uzyskiwanych przy produkcji kruszyw żwirowych). Wynikiem badań są publikacje zamieszczane w następujących czasopismach krajowych: Rocznik Ochrony Środowiska, Materiały Budowlane, Cement-Wapno-Beton, Prace Instytutu Techniki Budowlanej, Inżynieria i Budownictwo, Warstwy, Murator, Przegląd Budowlany, Izolacje, Ceramika Budowlana i Silikaty, Przegląd Spawalnictwa oraz zagranicznych: Construction and Building Materials, Journal of Civil Engineering and Management, Science and Engineering of Composite Materials, Silicates Industrieles, Kuwait Journal of Science and Engineering, Restoration of Buildings and Monuments, BetonWerk International.

Usługi badawcze dla firm

Zakres usług badawczych świadczonych przez laboratorium obejmuje: