Dr inż. Jacek Domski

Studia:

Przebieg pracy zawodowej:
 • Katedra Mechaniki Budowli Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej (1996 - 1998) - asystent stażysta
 • Katedra Mechaniki Budowli Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej (1998 - 2001) - asystent
 • Katedra Konstrukcji Betonowych Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej (2001 - 2006) - asystent
 • Katedra Konstrukcji Betonowych Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej (od 2006) - adiunkt

Tematyka pracy naukowo - badawczej:
 • Zastosowanie włókien stalowych i piasków odpadowych w konstrukcjach inżynierskich

Nagrody i wyróżnienia:
 • Wyróżnienie PZITB w Koszalinie za pracę dyplomową pt: "Stan naprężeń w uszkodzonym żelbetowym kolektorze ścieków"
 • Wyróżnienie Rady WBiIŚ Politechniki Koszalińskiej za pracę doktorską pt: "Nośność, ugięcie i zarysowanie belek piaskobetonowych z włóknami stalowymi pod obciążeniem doraźnym"

Współpraca:
 • Oferta współpracy w zakresie (projektowania) analizy komputerowej konstrukcji budowlano-inżynierskich.

Adres:
 • Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, 75-453 Koszalin ul. Śniadeckich 2, pokój 507-1C, tel. (94) 34 78 581,
  e-mail: domski@wbiis.tu.koszalin.plAktualizacja 10.03.2008