Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji


Katedra Biologii Środowiskowejtel. 94 3478-559
fax 94 3478-560

Publikacje

Wybrane publikacje:
· Styszko L., Fijałkowska D., Sztyma-Horwat M., Ignatowicz M. 2010. Pomiary biometryczne w prognozowaniu plonu wierzby energetycznej. PAK, nr 5: 512-515.
· Styszko L., Fijałkowska D., Sztyma-Horwat M. 2010. Wpływ warunków pozyskania biomasy na odrastanie pędów wierzby energetycznej w 4-letnim cyklu. Rocznik Ochrona Środowiska. T. 12: 339-350.
· Styszko L., Fijałkowska D., Sztyma-Horwat M., Ignatowicz M. 2010. Wpływ warunków uprawy na pozyskanie biomasy wierzby energetycznej w 4-letnim cyklu. Rocznik Ochrona Środowiska. T. 12: 575-586.
· Styszko L., Fijałkowska D., Sztyma-Horwat a M. 2010. Shrubby willow crop in the four-year cycle of cultivation in light soil in Pomerania. [W:] Monografia w jez. angielskim “Regional and Local biomass Potential”, Edited by: Michał Jasiulewicz. Polish Economics Association, Koszalin University of Technology, Koszalin 2010: 159-190.
· Styszko L., Fijałkowska D., Sztyma-Horwat M. 2010. Uprawa wierzby energetycznej na Pomorzu Środkowym. [W:] Monografia w jez. polskim – Badanie potencjału biomasy na poziomie regionalnym i lokalnym. Pod red. Michała Jasiulewicza, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2010: 169-198.
· Fijałkowska D., Janowska B., Styszko L. 2010. Influence of amendment of short-rotation willow plantation in the vicinity of Koszalin with sewage sludge compost on modifications of content of some metals in the soil. Fresenius Environmental Bulletin: vol. 19, no 2: 1-3.
· Boguski A., Malej J., Szpakiewicz J. 2005. Usuwanie azotu i fosforu z wód osadowych. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk vol. 32, Materiały: II Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin 2005.
· Fudala-Książek S., Boguski A.2008. Ocena skratek i zawiesiny mineralnej z oczyszczalni ścieków w aspekcie ich unieszkodliwiania. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 5/2008.
· Boguski A. 2008. Efektywność usuwania substancji tłuszczowych w układzie oczyszczania ścieków miejskich. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska. Rocznik Ochrona Środowiska, Tom 10. Koszalin, 2008.
· Grabowska J., Pietraszewski D., Przybylski M., Tarkan Ali Serhan, Marszał L., Lampart-Kałuzniacka M. 2011.Life-history traits of Amur sleeper, Perccottus glenii, in the invaded Vistula River: early investment in reproduction but reduced growth rate. Hydrobiologia (2011), 661:197–210.
· Lampart-Kałużniacka M., Konieczna M., Pikuła K. 2010. Stan ekologiczny wód Kanału Radackiego na podstawie wskaźników i indeksów biotycznych. Rocznik Ochrony Środowiska 12/2010, 393-408.
· Kaczorkiewicz M., Heese T. 2008. Rekultywacja jeziora Gołdap. Testowanie nowych zastosowań preparatu Phoslock(R). Przemysł chemiczny 87(5), 479-481.
· Kaczorkiewicz M., Ratuszniak E., 2009. The Occurence of Funguses Polyporus in Urban Environment, Archives of Environmental Protection vol.35 (1 )23-31.
· Kaczorkiewicz M., Bakaj D., Heese T. 2009. Możliwości retencji związków biogennych na przykładzie renaturyzacji dolnego odcinka rzeki Pysznicy - Dorzecze Parsęty (Polska Płn.). Nauka Przyroda Technologie, tom 3, zeszyt 3 1-11.
· Kaczorkiewicz M. 2010. Specjacja fosforu w osadach dennych rekultywowanego Jeziora Trzesiecko. Ochrona i rekultywacja jezior. Materiały konferencyjne red. Wiśniewski Ryszard, Toruń 2010, 84-94.