Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji


Katedra Biologii Środowiskowejtel. 94 3478-559
fax 94 3478-560

Działalność dydaktyczna

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są na kierunku Ochrona Środowiska oraz Inżynieria Środowiska. Wybrane przedmioty są realizowane na kierunkach: Geodezja i Kartografia, Edukacja Techniczno-Informatyczna i Energetyka.

Przedmioty realizowane na kierunku Ochrona Środowiska:
· podstawy ochrony środowiska - 1 semestr
· zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój - 2 semestr
· meteorologia i klimatologia - 2 semestr
· lab. meteorologii i klimatologii - 2 semestr
· botanika - 2 semestr
· lab. botaniki - 2 semestr
· mikrobiologia - 3 semestr
· lab. mikrobiologii - 3 semestr
· zoologia - 3 semestr
· lab. zoologii - 3 semestr
· gleboznawstwo - 4 semestr
· lab. gleboznawstwa - 4 semestr
· zasoby wodne i hydromorfologia - 4 semestr
· proj. z zasobów wodnych i hydromorfologii - 4 semestr
· ekologia - 4 semestr
· lab. ekologii - 4 semestr
· alternatywne źródła energii - 4 semestr
· hydrobiologia - 5 semestr
· lab. hydrobiologii - 5 semestr
· biogeochemia - 5 semestr
· lab. biogeochemii - 5 semestr
· ochrona wód i gleby - 5 semestr
· lab. ochrony wód i gleby - 5 semestr
· proj. przejściowy z alternatywnych źródeł energii - 5 semestr
· proj. przejściowy z rekultywacji obszarów zdegradowanych - 5 semestr
· ochrona przyrody - 5 semestr
· lab. ochrony Przyrody - 6 semestr
· ekologia stosowana - 6 semestr
· proj. z ekologii stosowanej - 6 semestr
· rekultywacja wód i remediacja gleb - 6 semestr
· lab. rekultywacji wód i remediacji gleb - 6 semestr
· prawo w ochronie środowiska - 6 semestr
· plantacje roślin energetycznych i paliwa biomasowe - 6 semestr
· lab. plantacji roślin energetycznych i paliw biomasowych - 6 semestr
· seminarium dyplomowe 1 - 6 semestr
· proj. z plantacji roślin energetycznych i paliw biomasowych - 7 semestr
· oceny oddziaływania na środowisko - 7 semestr
· proj. z ocen oddziaływania na środowisko - 7 semestr
· lab. specjalistyczna pracownia inżynierska - 7 semestr
· seminarium dyplomowe 2 - 7 semestr

Przedmioty realizowane na kierunku Inżynieria Środowiska:
· zagadnienia prawne w inżynierii środowiska
· biologia i ekologia
· gleboznawstwo i rekultywacja
· alternatywne źródła energii

Przedmioty realizowane na kierunku Geodezja i Kartografia:
· gleboznawstwo

Przedmioty realizowane na kierunkach Energetyka (1) i Edukacja Techniczno-Informatyczna (2):
· bezpieczeństwo energetyczne świata a ochrona ekosfery
· ekologia i zarządzanie środowiskiem
· chemia

Na studiach niestacjonarnych na kierunku Inżynieria Środowiska oraz Ochrona Środowiska realizowane są następujące przedmioty:
· ochrona środowiska
· biologia i ekologia
· gleboznawstwo
· alternatywne źródła energii

KARTY PRZEDMIOTÓW NA SEMESTR ZIMOWY, ROK AKADEMICKI 2014-2015:
pobierz archiwum