Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji


Katedra Biologii Środowiskowejtel. 94 3478-559
fax 94 3478-560

Główne zagadnienia badawcze

· Rekultywacja jezior (T. Heese, A. Boguski, M. Kaczorkiewicz);
· Renaturyzacja dolin rzecznych (T. Heese, H. Chrzczonowicz, P. Zdoliński);
· Funkcjonowanie zbiorników zaporowych (T. Heese, M. Kaczorkiewicz);
· Telemetria ryb (M. Arciszewski, T. Heese);
· Specjacja fosforu osadów dennych jezior i zbiorników zaporowych (M. Kaczorkiewicz);
· Rośliny energetyczne - uprawa , biomasa, spalanie (L. Styszko, D. Fijałkowska, M. Sztyma);
· Efektywność energetyczna wybranych klonów wierzby (L. Styszko, D. Fijałkowska, M. Sztyma);
· Warunki uprawy wierzby energetycznej na jakość surowca do spalania (L. Styszko, D. Fijałkowska, M. Sztyma);
· Analiza wieku i szybkości wzrostu na postawie struktur twardych różnych organizmów wodnych (M. Lampart-Kałużniacka, M. Arciszewski);
· Morfologia ryb (M. Lampart-Kałużniacka, M. Arciszewski);
· Efektywność usuwania substancji tłuszczowych w układzie oczyszczania ścieków miejskich (A. Boguski).
· Wpływ substancji tłuszczowych i olejowych zawartych w ściekach na stopień zanieczyszczenia odbiornika (A. Boguski). · Znaczenie zanieczyszczeń tłuszczowych w procesach biologicznego oczyszczania ścieków (A. Boguski).

Realizowane tematy badawcze

· Ekologia za zasobów naturalnych - Rekultywacja jezior i zbiorników zaporowych – zadanie badawcze w ramach badań statutowych – kierownik
T. Heese.

· Ekologia za zasobów naturalnych - Alternatywne źródła energii. Biomasa – zadanie badawcze w ramach badań statutowych – kierownik T. Heese.

· Analiza mikrostruktury otolitów i statolitów organizmów wodnych w celu identyfikacji regularnych i losowych zmian środowiskowych podczas ontogenezy -zadanie badawcze w ramach badań własnych – kierownik
T. Heese.

· Znakowanie do 300 sztuk, obserwacje telemetryczne siei z jeziora Łebsko Nr EW 3/2007 – kierownik T. Heese.

· Opracowanie metodyki rocznej analizy przyrodniczej i przeprowadzenie analizy w zakresie możliwości oddziaływania przedsięwzięcia obejmującego budowę farmy elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w gminie Dygowo –kierownik T.Heese.

· Badanie biodostępnych form fosforu osadów dennych Jeziora Trzesiecko poddanego zabiegom rekultywacji Nr 501.01.04/2008 – kierownik T. Heese.

Projekty badawcze

· Wpływ nawożenia polepszaczem gleby „EKO –KOMP” i nawozem mineralnym wierzby energetycznej na glebie lekkiej na zawartość biogenów w glebie, poziom wody gruntowej, plon biomasy i jej jakość oraz emisję zanieczyszczeń w procesie spalania biomasy (Politechnika Koszalińska, kierownik L. Styszko).

· Analiza polimorfizmu genetycznego certy (Vimba vimba) w związku z programem restytucji tego gatunku", 2007 – 2009 (projekt badawczy MNiSW nr N N304027234-2008-2010 " – projekt realizowany na Uniwersytecie Warszawskim, wykonawca T. Heese).

· Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty · (projekt finansowany ze środków Inicjatywy Wspólnotowej Interregu IIIa Krajów Związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego/Brandenburgii oraz Polski).

· Kampania promocyjna karpia oparta na badaniach konsumenckich i działaniach towarzyszących. Finansowana ze środków UE i budżetu Państwa, SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” (Nr umowy 00063-61532-OR1600017/07).

· Testing Innovative Strategies for Clean Urban Transport for historic European cities. (Proposal No 219120 – RENAISSANCE) program FP7, członek konsorcjum, finansowane od 2008 ze środków 7PR UE.