Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji


Katedra Biologii Środowiskowejtel. 94 3478-559
fax 94 3478-560

Tematyka badawcza obejmuje rekultywację jezior i zbiorników wodnych, renaturyzację koryt rzecznych i ich dolin wraz z ochroną bioróżnorodności. Drugi nurt badań obejmuje zagadnienie związane z kompleksową technologią upraw energetycznych wraz z oceną parametrów jakościowych tego paliwa. Katedra Biologii Środowiskowej wraz z Zakładem Roślin Energetycznych i Zakładem Toksykologii i Bioanalityki prowadzi zajęcia w zakresie podstawowym i specjalistycznym na kierunku Ochrona Środowiska oraz Inżynieria Środowiska.